Praktijk voor Kind en Gezin Weert

Martine Klep

` Ik leer anders' /Beelddenken/bijles

Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben kinderen die beelddenken een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden.

De leermethodes in het reguliere onderwijs sluiten niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert auditief digitaal (via het gehoor). Slechts een kleine groep leert visueel. Tijdens de opleiding tot coach beelddenken, ‘Ik leer anders’, leer je hoe je de lesstof vertaalt naar beelden. Hiermee krijgt de beelddenker grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden lesstof. Direct resultaat. Doordat we de lesstof op de juiste manier aanbieden aan de leerling, kan hij of zij direct vertellen of deze leermethode werkt. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat. Tijdens de eerste sessie kunnen leerlingen met bijvoorbeeld een taalprobleem, woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen.

Herkent u uw kind in bovenstaande? Vraag er naar bij mij voor verdere informatie.

Of kijk op de site : www.ikleeranders.nl

Bijlessen:

Naast het ` Ik leer anders programma'  geven we bijles aan onderbouw leerlingen op het Voortgezet onderwijs.

Dit kan VMBO/Mavo/Havo of VWO zijn.

We kunnen aan huis of hier in de praktijk hulp bieden bij verschillende vakken waar uw kind uitleg of ondersteuning bij behoeft.

Bij LVO -Weert aangesloten als bijlesgever!