Praktijk voor Kind en Gezin Weert

Behandel methodes

Kindercoaching

Kinderen (en ouders) hebben soms een extra steuntje in de rug nodig, als het gaat om opgroeien. Ik bied hulp bij kinderen vanaf 7 jaar tot volwassen leeftijd. Het is soms een hele uitdaging om kinderen te laten ontwikkelen op een fijne manier. Ondersteuning wordt geboden middels individuele sessies met het kind en ondersteuning van de ouders. We plannen een uitgebreide intake, aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst en stellen de hulpvraag op. Ook wordt er een overeenkomst door beide wettelijke ouders getekend. Ik gebruik verschillende methodieken afgestemd op het kind/gezin. bv.Triple-P, Coachee! GIZ, Bibbers de Baas ..etc. Ook is het mogelijk een gesprek met de leerkracht te plannen.

Voor wie geschikt?

Extra begeleiding kan bijvoorbeeld geboden worden bij:

 • weinig zelfvertrouwen/weerbaar
 • pestproblemen
 • vaak verdrietig, boos of bang
 • negatief denken
 • faalangst
 • hooggevoeligheid
 • verwerken van een scheiding van ouders
 • rouwverwerking
 • problemen op het gebied van sociale vaardigheden
 • moeite met de overgang naar het VO.
 • leerproblemen, Dyslexie en of ADHD
 • angsten en fobieën

Gezinstherapie / Systeemtherapie

Systeemtherapie is inzetbaar als jullie bijvoorbeeld last hebben van problemen of moeilijkheden binnen je gezin of relatie. Zoals bijvoorbeeld bij het opvoeden van je kinderen of  twijfels over wel of niet scheiden.

 

Een samengesteld gezin kan moeilijkheden ervaren omdat ze vaak uit meerdere gezinsleden bestaan met verschillende komaf. Het zal voor iedereen een hele klus zijn om de sfeer in huis prettig te houden. Systeemtherapie kan hier zinvol zijn.

 

Gezinstherapie valt onder de noemer van systeemtherapie. Het is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. Door in een vroeg stadium belangrijke naasten te betrekken bij de therapie kan het een meerwaarde worden in het zien en ervaren van mogelijkheden.

 

Mogelijkheden die kunnen leiden naar gewenste en hoopvolle uitkomsten.

EMDR / Traumaverwerking

Mijn praktijk biedt traumaverwerking door middel van EMDR therapie aan. EMDR werkt vaak snel, maar is ook een intensieve therapie. De therapeut zal daarom niet alleen vertellen wat er gaat gebeuren, maar ook uitgebreid bespreken hoe uw kind na de therapie zijn emoties zo goed mogelijk de baas kan blijven. EMDR therapie zorgt ervoor dat het voor een kind steeds gemakkelijker wordt om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden van de gebeurtenis en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Alle effecten van de therapie dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in het leven van uw kind..

Video EMDR:

`Ik leer anders' / Beelddenken

Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben kinderen die beelddenken een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. De leermethodes in het reguliere onderwijs sluiten niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert auditief digitaal (via het gehoor). Slechts een kleine groep leert visueel. Tijdens de opleiding tot coach beelddenken, ‘Ik leer anders’, leer je hoe je de lesstof vertaalt naar beelden. Hiermee krijgt de beelddenker grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden lesstof. Direct resultaat. Doordat we de lesstof op de juiste manier aanbieden aan de leerling, kan hij of zij direct vertellen of deze leermethode werkt. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat. Tijdens de eerste sessie kunnen leerlingen met bijvoorbeeld een taalprobleem, woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen. Herkent u uw kind in bovenstaande? Vraag er naar bij mij voor verdere informatie. Of kijk op de site : www.ikleeranders.nl