Praktijk voor Kind en Gezin Weert

Praktische Informatie

beroepsverenigingen / zorgverzekering

Als kindertherapeut ben ik bij ABvC en RBCZ geregistreerd.

Aangezien dat ik aangesloten ben bij bovenstaande beroepsverenigingen geeft natuurlijk de kwaliteit van zorg aan, maar ook dat een groot gedeelte mogelijk vergoed wordt door uw zorgverzekering. 


Zie uw zorgverzekerings-polis en vergoedingenlijst op: www.zorgwijzer.nl


Voor klachten en geschillen: S.C.A.G

Tarieven Register-counseling: per 1-4-2024

Kind / Jeugd

Intake  (60 min) ……………….. € 75,00

Sessie (60 min) ……………….. € 75,00

Oudergesprek (60 min)……… € 75,00

Gesprek op locatie (60 min)  € 75,00

Gezin / 18+

Intake  (60 min) ……………….. € 90,00

Therapie (60 min) ……………. € 90,00

Gezins-sessie (60 min) ……. € 90,00

 

Kort verslag / behandelplan / Eindgesprek / Eindverslag  : volgens uurtarief

(Bovenstaande tarieven zijn inclusief alle voorbereidingen buiten de sessies)

 

AlGemene VOorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden: 

Algemene Voorwaarden Praktijk voor Kind en Gezin Weert

Privacy

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening gegevensbescherming. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte de therapeut en hulpverleners. In de wet AVG staan een aantal zaken verplicht gesteld, waaronder: recht op informatie, toestemming geven de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen en bij te houden, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntengegevens.

 

Alle Register-Counselors, aangesloten bij de ABvC en RBCZ moeten zich houden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Meldcode van de counselors.